CareMedica - vitální kosmetika
Informační lišta
hero gradient

Podporujeme

 
 
Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová - Fandi mámám
 
zakladatelky-fandi-mamam-1.jpg 

Děkujeme firmě MycoMedica za finanční podporu projektu Fandi mámám. Projekt funguje od roku 2016 a poskytuje materiální pomoc pro maminky samoživitelky a jejich děti.  Zajišťuje pro ně konkrétní materiální pomoc, o kterou si žádají (plenky, trvanlivé potraviny, drogerii, domácí spotřebiče apod.) a odborné poradenství např. při vymáhání alimentů nebo řešení právních záležitostí. Projekt funguje na principu transparentního dárcovství – propojuje maminku samoživitelku přímo s dárcem - pomoc je adresná, konkrétní a transparentní. Zvlášť v době pandemie koronaviru se ukázalo, jak moc je tato skupina žen ohrožena chudobou a pomoc najednou potřebovaly i ty samoživitelky, které do té doby svoji situaci zvládaly. Finanční podporu jsme využili na zajištění chodu samotného projektu a na pořízení notebooků, které samoživitelkám, a především jejich dětem, velmi pomohou v situaci, kdy probíhá distanční výuka.

Moc si podpory vážíme. Děkujeme.

Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová

Zakladatelky

Zuzana Baudyšová - Nadace Naše dítě

Zuzana Baudysova

Mám Velkou radost, že mezi příznivci i sponzory Nadace Naše dítě je i společnost MycoMedica. Jsme rádi, že MycoMedica má svoji rozrůstající klientelu, která myslí i na nemocné děti a pomáhá zakoupit to, co bez sponzorské přízně, by maminky samoživitelky a sociálně slabé rodiny, těžko zvládly. Děkuji MycoMedice a jejím obchodním partnerům, kteří Nadaci Naše dítě společně podporují, za přízeň a finanční pomoc.

Pevné zdraví, harmonii a radost ze života přeje všem

Zuzana Baudyšová
Ředitelka nadace naše dítě

 

Petra Soukupová PSO - Police Symphony Orchestra

Police Symphony Orchestra

S firmou MycoMedica, konkrétně s panem Martinem Schirlem, jsme se poprvé seznámili na našem benefičním večeru v roce 2016. Pan Martin Schirlo tehdy byl za svým fotoaparátem, aby náš večer zdokumentoval. Na podzim téhož roku nás firma MycoMedica podpořila, a to nemalou částkou v rámci kampaně Potřebujeme JINÉ nástroje na portále HitHit, abychom se my jako orchestr dokázali postavit na vlastní nohy pořízením svých vlastních nástrojů. Od té doby společně spolupracujeme a jsme za to vděční!

Víte, takových firem a lidí jako je pan Martin Schirlo, moc na světě není... Lidí, kteří by se tolik rozdávali pro druhé nejen finančně, ale i lidsky. Jsme rádi, že alespoň krátkým textem můžeme panu Martinu Schirlovi a celé firmě MycoMedica poděkovat a říct: Vážíme si Vás!

Za Police Symphony Orchestra
Petra Soukupová

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.

Zobrazit nejbližší distributory