CareMedica - vitální kosmetika
Informační lišta
hero gradient

Rozhovor s Vítem Syrovým o přírodní kosmetice a značce CareMedica

CareMedica je zcela nová značka přírodní kosmetiky. Obsahuje jen několik málo ingrediencí, které však svou silou a svými jedinečnými účinky efektivně podporují přirozenou krásu. Asi vás překvapí, že 99,38 % složek je čistě přírodního původu. Aby naše kosmetika byla opravdu kvalitní a výjimečná, přizvali jsme si odborníky jak na tvorbu složení tak i hodnocení hotových produktů. Jedním z nich byl Ing. Vít Syrový. Ač vystudovaný chemik je odpůrcem chemie. Veřejně varuje před jejími nepříznivými dopady a to nejen na lidské zdraví, ale i na okolní přírodu. Autor knihy „TAJEMSTVÍ KOSMETIKY - nový pohled na kosmetické prostředky a jejich vliv na zdraví a životní prostředí“. Pana Syrového jsme požádali, aby zhodnotil složení a kvalitu naší přírodní kosmetiky a požádali ho i o rozhovor.

Syrovy_profilovka_1-min

V jednom z nedávných rozhovorů jste řekl: "Žijeme v době chemické. Tato doba chemická trvá, kolem 100 let, kdy bohaté banky vložili svůj kapitál do chemického průmyslu, a od té doby se odvíjí cosi, jakýsi pokus na lidech, co to s námi udělá". Máme tedy vůbec šanci se chemii vyhnout? Ať už se jedná o potraviny, běžné prostředky v domácnosti nebo hojně užívanou kosmetiku?

Chceme-li ve zdraví přežít dobu chemickou, musíme vyvinout dostatečné úsilí, abychom zamezili či alespoň minimalizovali příjem chemických škodlivin, ať již pochází z jakýkoli zdrojů. Z hlediska potravinových zdrojů je záhodno pokud možno upřednostňovat buď bioprodukty, tj. ekologicky pěstované suroviny, jež by měly pocházet od nás či z okolních zemí. Mimoto si mnozí sami přirozeným způsobem pěstují rozličné plodiny, což je ve více ohledech ještě přínosnější. V potravinářském průmyslu užívaným rizikovým éčkům a nevhodným ingrediencím v kosmetice se též můžete vyhnout – stačí bděle zkontrolovat jejich složení a nevhodné produkty zásadně nekupovat. Jak se vyznat v názvech uvedených na obalech se může každý, kdo chce a věnuje tomu patřičný čas, dovědět třeba v knihách Tajemství výrobců potravinTajemství kosmetiky.

Kdy nastal ten moment, že jste se jako vystudovaný chemik od chemie „odklonil“ a začal více vnímat její negativa na náš běžný život?

Když jsem vystudoval potravinářskou chemii, tak jsem se jako ostatní „inženýři“ domníval, že tato oblast je plně pod „kontrolou“ a vše, co si zakoupíme, by tedy mělo být naprosto v pořádku. Proto jsem při cestování též svolil, aby si má malá dcera dala v celkem slušně vyhlížející restauraci hranolky. Vůbec jsem nepředpokládal, že by jí mohly způsobit nějaké problémy. Když se poté večer v důsledku těžkého astmatického záchvatu málem udusila, byl jsem nejprve zděšen a poté jsem v literatuře nalezl informace, že to mohly vyvolat určité k bramborám přidávané látky, jež obsahují zmražené hranolky. Začal jsem se touto oblastí hlouběji zabývat a posléze jsem zjistil, že v potravinářství i jinde se užívá nečekaně mnoho rizikových látek, jež mohou vyvolat různé zdravotní problémy. Jelikož jsem též dospěl k závěru, že na tomto nepříznivém stavu mám jakožto chemik svůj podíl, začal jsem o této tématice přednášet a psát. Snažím se přitom předávat své poznatky ostatním, aby si lidé zbytečně nepoškozovali své zdraví.

Syrovy_4-min

Jak je to s chemií v kosmetických přípravcích? Opravdu na sebe musíme denně aplikovat „koktejl chemických látek“, nebo je na trhu už dostupná i opravdu kvalitní kosmetika?

Jednoznačně na sebe vůbec nemusíme aplikovat „koktej chemických látek“, neboť na našem trhu je již dostupná kvalitní kosmetika, která neobsahuje žádné chemické škodliviny. Postačí jen sledovat složení na obalech či přelepkách krémů, šamponů a dalších kosmetických preparátů. Jakožto nakupující máme právo volby, zda a jaký produkt koupíme či nikoli. Když zkontrolujeme jeho složení a nalezneme v něm cokoli nepatřičného, je moudřejší vrátit ho zpět do regálu. Jestliže mimoto za cokoli platíme, měli bychom za své peníze požadovat i dostatečně kvalitní výrobky, které též splní naše očekávání, např. že krém nejenže řádně promaže pleť, ale bude jí i celému organismu jen prospívat.

Byl jste přímo u zrodu nové přírodní kosmetiky. Máte často příležitost vyvíjet kosmetické receptury? Co vás na tom baví?  

Zcela otevřeně nemám tak často příležitost vyvíjet kosmetické receptury, neboť většina z běžných producentů na to má „své chemiky“, anebo jen okopírují složení obdobných výrobků. Na vývoji přírodní kosmetiky mě nejvíce těší, jak se postupně zlepšuje jejich celkové složení. Hlavně když se namísto původně v laboratoři navrhovaných chemických ingrediencí naleznou a s úspěchem užijí látky čistě přírodního původu. Dokazuje to i pravdivost mého oblíbeného hesla: „Bez chemie to jde“.

Jak se vám líbí myšlenka přírodní kosmetiky, která obsahuje extrakty z vitálních hub? Setkal jste se i s jinou kosmetiku, která svým složením vycházela z principů tradiční čínské medicíny?

Obecně považuji za velmi smysluplné co nejširší možné užívání rozličných hub, neboť u mnohých z nich jsou již dlouho známé jejich podpůrné, léčebné i další příznivé účinky na lidský organismus. Jako u jiných darů přírody je často prospěšné, když se užívají nejen vnitřně, ale i vně. Jestliže chceme zlepšovat stav pokožky, je tedy vhodné danou účinnou látku aplikovat rovněž přímo na ni. Proto považuji za dobrý nápad vyrábět přírodní kosmetiku s extrakty z vitálních hub. Zatím jsem se nesetkal s jinou firmou, která by vyráběla obdobnou přírodní kosmetiku, takže tento počin je chvályhodný.

syrovy_3-min

Jak vůbec se tvoří receptura, kde 99,38 % ingrediencí je pouze přírodního původu. Je to snadné? A je to vůbec dobré, aby měla receptura jen několik málo přírodních složek, nebo naopak čím více jich je, tím lépe?

Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, je v prvé řadě nezbytné, aby o to někdo skutečně stál. Jelikož vedení CareMedica se již předem jednoznačně vyjádřilo, že v nových produktech nechce mít žádné rizikové ingredience, musela se dle toho zařídit i laboratoř, jež je vyvíjela a míchala. Nejprve ovšem dle obvyklých zvyklostí v receptuře navrhovali i některé dost nevhodné chemické látky. Když jsem je následně dle tabulek patřičně ohodnotil (vysvětlení systému hodnocení naleznete v knize Tajemství kosmetiky) „špatnými známkami“ a navrhl jejich záměnu za přirozenější ingredience, tak od nich posléze došla nová o dost lepší receptura. Takto jsme to „dotáhli“ až k téměř dokonalému složení.

Co se týká otázky celkového počtu složek, tak je-li jich méně, bývá to většinou lepší a výhodnější. Důležitý je kvalitní základ a v něm řádně rozptýlené a v dostatečné koncentraci užité účinné látky. Když se k tomuto přidá příliš mnoho dalších různorodých látek, mohou se nejen vzájemně ovlivňovat, ale jejich přemíra leckdy vykazuje i vedlejší nepříznivé účinky. To je žel celkem běžné u většiny z prodávaných kosmetických prostředků. Proto je tak potřebný návrat k jednoduchosti a přirozenosti!    

Jak se vám s námi pracovalo, když jste věděl, že naším cílem je vytvořit maximálně šetrnou a pečující kosmetiku, která nebude škodit pokožce?

Spolupráce s vámi byla pro mne velmi přínosná a potěšující. Obecně bych nevyvíjel takovou recepturu, jež by měla obsahovat zjevně škodlivé chemikálie. Nemohu si přece zatížit své svědomí ani „karmu“ tím, že bych se podílel na vývoji produktů, jež by následně lidem mohly zbytečně poškozovat zdraví. Každý, kdo pochopí a přijme zákon zpětného působení čili akce a reakce obdobného druhu, už nebude chtít dělat věci, jež by se mu někdy vrátily jako nepříjemné či bolestné prožitky. Již bychom přeci měli zmoudřet a dělat jen to, co nám i druhým prospívá a přináší radost i potěšení.

Je podle vás kosmetika CareMedica vhodná pro jakýkoliv typ pleti?

Na tuto otázku nelze odpovědět jednoznačně, neboť jak je zjevné i z na vašich stránkách uváděného soupisu výrobků CareMedica, tak třeba některé krémy jsou určeny pro normální až smíšenou pleť a jiné zase pro suchou a citlivou. Nicméně jiné produkty, jako je např. šampon, jsou obecně vhodné pro všechny. Jelikož tyto informace může každý zájemce v přehledné formě nalézt na vašich stránkách, má možnost si tam vše potřebné přečíst a dobře zvážit, nakolik pro něj bude daný produkt vhodný.

Existují nějaká rizika při používání kosmetiky s tak vysokým obsahem přírodních složek? Nemohou na ní negativně reagovat ženy s citlivou pokožkou, ženy nějak alergické apod.?

Přestože se to leckdy tvrdí a propagátoři chemických kosmetických preparátů se tím snaží strašit, přičemž mimo jiné chtějí zakamuflovat jimi užívané škodliviny, tak tomu vůbec nevěřím. Samozřejmě, že ženy s přecitlivělou pokožkou či alergičtí jedinci musí dávat pozor na vše, co užívají. Jenomže pravděpodobnost nepříznivých reakcí je mnohem vyšší u chemických dráždivých ingrediencí, jichž se v běžné kosmetice užívá nespočet. Více žen mi vyprávělo, jak třeba skončily po namazání se „drahým“ krémem či užití dalšího z v obchodech nabízených kosmetických prostředků. Některé z nich v důsledku extrémně silné alergické reakce skončily dokonce i na několik týdnů v nemocnici! Nikdy jsem však o obdobných případech neslyšel po užití přírodní kosmetiky. I kdyby se u někoho projevilo určité podráždění kůže, např. po aplikaci některé z pro něj nevhodných aromatických látek, nebývá to většinou nijak vážné. Takovýto člověk se většinou cíleně vyhýbá produktům, v nichž třeba nalezne éterický olej či jinou složku, jež mu nedělá dobře. Solidní výrobci mimoto do svých produktů dávají jen odpovídající množství účinných látek, jež by v užívané koncentraci neměly způsobit problémy.

Syrovy_2-min

Jaké trendy v kosmetice nás čekají v budoucnu? Myslíte si, že začneme mnohem více dbát na to, co si na pokožku aplikujeme a začneme pečlivě studovat složení a vybírat si jen kvalitní přírodní kosmetiku?

Naštěstí neumím předpovídat budoucnost a ani to není možné. Co na sebe budou lidé aplikovat, je závislé zejména na jejich rozhodnutí. Kromě toho žel i na mediálním či dalším tlaku. Ještě před rokem by mi třeba ani nenapadlo, že si lidé z jakýchsi „rituálních“ důvodů budou před vstupem či odchodem z obchodů omývat ruce chemickou dezinfekcí. Možná po čase – v důsledku z toho vzniklých ekzémů – budou hledat nějaký hojivý krém, ale nejspíš pro něj asi zajdou do lékárny apod. Na druhou stranu je možné, že mnozí pochopí, že prospěšnější bude porozhlédnout se po něčem přirozenějším. Pokud někdo byl třeba v zahraničních drogeriích či obchodech zdravého životního stylu, mohl tam nalézt velmi pestrou nabídku přírodní kosmetiky. Z toho vyplývá, že se stále zvyšuje zájem o tento typ výrobků. Leč je otázkou, jaký podíl nakupujících u nás bude skutečně usilovat o změny k lepšímu.

Asi žádná žena si svůj život neumí představit bez pleťového krému, šamponu nebo odličovací vody. Co byste na závěr ženám doporučil? Podle čeho se řídit při výběru těchto produktů?

Aby se v prvé řadě zaměřily na kvalitu, a ne na reklamními kampaněmi podporovanou kvantitu a nákup zcela zbytečných a leckdy i dost rizikových výrobků. Kvalitních kosmetických produktů kromě toho není potřeba užívat tolik, jako těch podřadných. Nejenže hodnotné výrobky bývají účinnější, ale též odpadá nutnost následně po sobě užívat více prostředků. Vždyť proč si např. odmašťovat celé tělo nevhodným sprchovým gelem či obdobnými prostředky a pak ho opět jinými produkty promašťovat? Vhodnější je přeci užít takový mycí prostředek, který pokožku tolik neodmašťuje, anebo ji rovnou i promastí. Moudrý člověk si zjevně bude vybírat jen to, co mu prospívá a dělá dobře. Takže i ke své očistě, ochraně a udržování organismu by měl užívat jen celkově prospěšné prostředky. Ty by jednak neměly vykazovat žádné nepříznivé dopady na lidské zdraví. Kromě toho by neměly škodit ani přírodě. Přeji všem, aby nalezli ty pravé a nejvhodnější prostředky denní péče, jež jsou též v souladu s potřebami jejich těla i duše. A aby ženy s pomocí darů přírody zkrásněly vnitřně i vnějšně!

Kde můžete koupit naše výrobky

Rozsáhlá síť distributorů po celé ČR

Jednoduše si vyhledejte nejbližšího prodejce, distributora, nebo lékárnu s našimi produkty.

Zobrazit nejbližší distributory